Niepoprawna pisownia

kroji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kroi

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie kroi odnosi się do sytuacji, w której osoba trzecia dzieli daną rzecz lub posiłek na drobniejsze części za pomocą noża. Używa się tego określenia także w przenośni, do opisu sytuacji, w której spodziewamy się, że coś się wydarzy.
Kroi powinno być zapisywane przez i na końcu. Jest to czasownik w czasie teraźniejszym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pochodzi od bezokolicznika kroić, w którym temat kroi kończy się literą i. W trzeciej osobie liczby pojedynczej wyrazy tego typu odmieniamy w taki sposób, że do tematu nie dodajemy końcówki fleksyjnej, co przekłada się na poprawny zapis kroi (podobnie jak poi czy koi).

Przykłady poprawnej pisowni

Nie lubię, kiedy tata kroi wędlinę na kanapki, ponieważ robi to nierówno i każdy plasterek ma inną grubość.
Nie wiem, czy też ci się wydaje, że kroi się z tego jakaś grubsza afera? Nie powinniśmy się w to mieszać.
Pani Marysia zawsze kroi mi w sklepie najlepszą wędlinę i ser, ponieważ jest dobrą znajomą mojej mamy.