Poprawna pisownia

u mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to jest połączeniem przyimka u oraz zaimka osobowego mnie. Takie zestawienie ze sobą dwóch wyrazów tworzy według językoznawców wyrażenie przyimkowe. Oznacza ono, że coś dzieje się u osoby mówiącej – najczęściej mamy na myśli jej dom.
W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać rozłącznie. Ma ona zastosowanie również w przypadku powyższego zwrotu. Wszelkiego rodzaju próby łącznego zapisu go będą oczywiście błędem ortograficznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Spotykamy się u mnie czy u Ciebie? Dla mnie to obojętne.
Wyobrażasz sobie, że śmiał się u mnie pojawić? W moim własnym domu?
Zaproponowałam mojej siostrze, że z okazji jej urodzin spotkamy się u mnie, napijemy się wina i obejrzymy film.


Niepoprawna pisownia

umnie

Niepoprawna pisownia