Poprawna pisownia

u mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

umnie

Niepoprawna pisownia