Niepoprawna pisownia

włancza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włącza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włoncza

Niepoprawna pisownia