Zarówno wyrażenie tramwajów jak i tramwai pochodzą od rzeczownika źródłowego tramwaj i są jego formami odmienionymi w dopełniaczu liczby mnogiej. Tramwajem nazywamy pojazd szynowy, przystosowany do ruchu drogowego, który z założenia przeznaczony jest do przewozu pasażerów.
W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, że rzeczowniki, których temat zakończony jest samogłoską, odmienione w dopełniaczu liczby mnogiej, mogą przyjąć zarówno końcówkę -jów, jak również -i. W niektórych słownikach możemy jednak znaleźć zalecenie, by formy zakończonej samogłoską i używać wyłącznie w języku potocznym, podczas gdy postać kończąca się na -jów może być stosowana w każdym przypadku.

Poprawna pisownia

tramwai

Poprawna pisownia, znaczenie: zalecamy ograniczenie używania tej formy wyłącznie do mowy potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeden z tramwai stał częściowo obok torowiska – musiał się wykoleić.
Żaden z tych tramwai nie dowiezie mnie do domu, idę więc piechotą.
Czy któryś z nadjeżdżających tramwai będzie Ci odpowiadał?


Poprawna pisownia

tramwajów

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia rekomendowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Kilka tramwajów tej samej linii podjechało na przystanek jeden po drugim.
Myślałam, że korzystając rano z tramwajów zamiast autobusów zaoszczędzę nieco czasu, jednak myliłam się.
Niestety żaden z tych tramwajów nie dowiezie mnie na miejsce, więc muszę udać się na autobus.


Niepoprawna pisownia

tramwaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tramwaii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tramwajii

Niepoprawna pisownia