Poprawna pisownia

na przekór

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie na przekór zawsze należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, w którym zarówno na, jak również przekór są przyimkami. W języku polskim obowiązuje zasada, że złożone wyrażenia przyimkowe zawsze piszemy oddzielnie. Cząstka przekór pochodzi od słowa przekora, czyli niezgadzanie się, ale też drażnienie się z kimś.
Określenie na przekór oznacza, że coś jest wykonane wbrew czemuś innemu lub wbrew czyjejś woli, pomimo jakichś przeciwności. Często odnosi się do działania złośliwego lub przekornego, podszytego jednocześnie odrobiną złośliwości, jak i rozbawienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Na przekór twoim słowom, Marek postanowił wyjechać samotnie na wakacje autostopem.
Kiedyś robiłem wszystko na przekór moim rodzicom, ale ten głupi, młodzieńczy bunt już mi minął.
Wszystko potoczyło się na przekór twoim oczekiwaniom, przez co masz teraz dwa razy więcej pracy.


Niepoprawna pisownia

naprzekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przekur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzekur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pszekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pżekór

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prze kór

Niepoprawna pisownia