Niepoprawna pisownia

kancelari

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kancelarii

Poprawna pisownia, znaczenie: kancelaria to nazwa, która odnosi się do komórki organizacyjnej, zajmującej się pismami urzędowymi. Określa się w ten sposób miejsce, którego pracownicy zajmują się dokumentami czy sprawami administracyjnymi. Niegdyś w ten sposób nazywano biuro, w którym urzędował kanclerz.
Słowo kancelarii należy zapisywać przez dwa -i na końcu. Jest to wyraz pochodzący ze średniowiecznej łaciny, w której brzmiał cancellaria. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać przez -ii na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wrócił z kancelarii nie był zadowolony ani wypoczęty, dlatego postanowił rozładować napięcie na siłowni.
Odwiedził ją w kancelarii bardzo nieuprzejmy klient, który wykłócał się i przeklinał, nie bacząc na upomnienia.
Kancelaria zatrudniała bardzo wiele młodych osób, które stanowiły wyjątkowo zgrany zespół.


Niepoprawna pisownia

kancelarji

Niepoprawna pisownia