Poprawna pisownia

intencje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo intencje oznacza świadome wybory, które prowadzą do konkretnych czynów i zachowań. To plany, powody działania, motywy i cele.
Określenie to wywodzi się z łacińskiego intentio, a w polszczyźnie została zachowana jego oryginalna pisownia. W tego powodu zawsze powinno posiadać głoskę en.

Przykłady poprawnej pisowni

Dobre intencje nie są wystarczające, aby kogoś do siebie przekonać, bo bardziej liczą się czyny.
Wiedziała, że kiedy przychodził, miał złe intencje, ale nie potrafiła się przed nim obronić.
Nie wiem, jakie są jej intencje i czemu przychodzi, dlatego jeszcze nie potrafię jej w pełni zaufać.


Niepoprawna pisownia

intęcje

Niepoprawna pisownia