Oba sformułowania są bardzo podobne jeśli chodzi o ich brzmienie, jednak znaczeniowo diametralnie się różnią, dlatego w żadnym razie nie mogą być stosowane zamiennie. Należy poznać znaczenie obu wyrażeń, w czym pomocne z pewnością będą nasze definicje i przykłady praktycznego użycia w zdaniach. Gdyby pomimo ich lektury pojawiły się niejasności przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na wszystkie pytania językowe zadane w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

kompania

Poprawna pisownia, znaczenie: kompania to grupa osób spędzających wspólnie czas czy też kupieckie stowarzyszenie zawiązane do prowadzenia handlu zagranicznego. W żargonie wojskowym określamy tak jednostkę – wojskową lub policyjną – która składa się z kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem młodszego oficera. Dawniej kompanią nazywano również czynność towarzyszenia komuś.

Przykłady poprawnej pisowni

W uroczystości ich zaślubin brała udział honorowa kompania Państwowej Straży Pożarnej.
Kompania wojska w ciszy przygotowywała się do porannego ataku.
Podczas apelu poległych pod symbolicznym krzyżem zostały złożone wieńce, a kompania oddała salwę honorową.


Poprawna pisownia

kąpania

Poprawna pisownia, znaczenie: kąpania z kolei to rzeczownik odczasownikowy, pochodzący od bezokolicznika kąpać, odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej. Kąpać to inaczej: zanurzać kogoś w wodzie w celu umycia go bądź w celach leczniczych. Mówimy tak również na czynność zanurzania przedmiotu w cieczy w celu pokrycia go czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, mam już dość kąpania się z siostrą! Czy mogę robić to sama?
Moja córeczka od pierwszych dni życia nienawidziła kąpania się.
Aby uniknąć wieczornego kąpania, Piotruś udawał, że już zasnął.