Niepoprawna pisownia

dla czego

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dla czego piszemy rozdzielnie w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: Dla czego i dla kogo się tak poświęcasz?


Poprawna pisownia

dlaczego

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dlaczego należy zapisywać łącznie. Jest to wyraz, który najpewniej wywodzi się z języka staropolskiego i utworzył zrost językowy.
Dlaczego jest zaimkiem wprowadzającym pytaniem o przyczynę lub cel postępowania. Jest prośbą o szersze wyjaśnienie danej sytuacji. Można z jego pomocą wprowadzać pytanie zależne, które (choć bez znaku zapytania na końcu) wyraża sytuację, w której pragniemy poznać przyczyny nieznanego, niezrozumiałego działania lub sytuacji. Może być stosowane zarówno w mowie potocznej, jak i oficjalnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego nie przyszedłeś punktualnie, tak jak się prosiłem, tylko spóźniłeś się dwie godziny?
Nikt nie wiedział, dlaczego zdecydowała się na podjęcie pracy, która była niezgodna z jej wykształceniem.
Możesz mi w końcu wyjaśnić, dlaczego nie chcesz zgodzić się na przeniesienie do innego działu?


Niepoprawna pisownia

dla cze go

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlacze go

Niepoprawna pisownia