Poprawna pisownia

haniebny

Poprawna pisownia, znaczenie: haniebny jest wyrazem pochodnym od słowa hańba, które wywodzi się z języka czeskiego hanba (wstyd, niesława). W Polsce weszło do użytku w XVI wieku, wypierając staropolskie określenie gańba. Przymiotnik ten dotyczy okrycia się hańbą i złą sławą, skompromitowaniem się, uczynieniem czegoś złego, nie chwalebnego. Wyrazy pokrewne: hańba, hańbić, haniebne. Wyrazy bliskoznaczne: fatalny, niehonorowy, niegodny, skandaliczny, szokujący.
Haniebny – przymiotnik stopniowalny, w liczbie pojedynczej. Pisownia słowa haniebny przez h, poparta jest jego etymologią z języka czeskiego. Poprawną pisownię haniebny należy zapamiętać, ponieważ nie odnosi się do niej żadna zasada ortograficzna.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczycielka zwróciła uwagę Jasiowi, że zachował się niekulturalnie i wręcz haniebnie w stosunku do swojej koleżanki Kasi.
Kolaboranci, którzy współpracowali z Niemcami podczas II wojny światowej, działali w sposób haniebny i niegodny patrioty.
W czasie każdej wojny przelewana jest krew niewinnych ludzi, a agresorzy nie licząc się nikim i niczym dopuszczają się haniebnych rzeczy na ludności cywilnej.


Niepoprawna pisownia

chaniebny

Niepoprawna pisownia