Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: podejmować działanie, mające na celu odciążenie kogoś w wykonywaniu jakiejś czynności, udzielenie wsparcia, pomocy bądź ratunku. Pomóc zawsze zapisujemy przez ó, ponieważ wymienia się na o w słowie pomoc. Warto zauważyć, iż zawsze w sytuacji, kiedy występuje wymiana ó na a, e, lub o w wyrazach pokrewnych, dane słowo zapisujemy przy użyciu ó wymiennego.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś mi pomóc z moim zadaniem z matematyki? Zupełnie tego nie rozumiem.
Czy chciałaby Pani przyłączyć się do naszej zbiórki charytatywnej i pomóc osobom, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w Azji?
Zaprezentowana dziś technologia powinna pomóc wielu ludziom w ich codziennych zadaniach, poprzez ich zautomatyzowanie i uproszczenie.


Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia