Niepoprawna pisownia

nie miarodajnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemiarodajnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miaro dajnie

Niepoprawna pisownia