Poprawna pisownia

kujon

Poprawna pisownia, znaczenie: kujon to stwierdzenie używane w szkołach. Oznacza ono osobę, która bardzo dużo się uczy, w szczególności zakuwa na pamięć – określenie ma nacechowanie pejoratywne. Często też używa się tego określenia wobec osoby, która mimo długiej nauki i tak ma niskie wyniki. Słowo kujon zawsze piszemy przez u. Znane było on już w staropolszczyźnie, jeszcze w XVI wieku używano go w odniesieniu do kogoś nieudolnego lub flegmatycznego. Do języka polskiego wniknęło od zaczerpniętego z języka czeskiego słowa kulfan – zapis przez u otwarte jest więc dodatkowo motywowany etymologicznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ale z Ciebie kujon. Wyszedłbyś na dwór z nami zamiast siedzieć non stop przy matmie. Na naukę znajdziesz potem czas.
Ten sprawdzian był tak ciężki, że chyba nawet kujon miałby problemy.
No nie bądź kujonem, chodź w piłkę zagrać. Nauka poczeka.


Niepoprawna pisownia

kójon

Niepoprawna pisownia