Niepoprawna pisownia

pendy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pędy

Poprawna pisownia, znaczenie: pędy to elementy rośliny, na które składają się łodyga, liście, pąki i kwiaty. W liczbie mnogiej określenie to dotyczy zarówno jednej rośliny z wieloma łodygami, jak i kilku roślin.
W liczbie pojedynczej przybiera formę pęd. W fizyce oznacza pewną wielkość, proporcjonalną do szybkości i masy danego poruszającego się ciała. W potocznym rozumieniu to szybkie poruszanie się jakiegoś obiektu, ale także zamiłowanie do czegoś.
Pędy należy zawsze zapisywać przez ę. Wynika to z zasady, która mówi, iż przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak b, d, g, k, p, t należy zawsze umieszczać nosową samogłoskę ę. W tym przykładzie występuje ona przed d.

Przykłady poprawnej pisowni

Znalazłem ostatnio japoński sklep, w którym można kupić przepyszne młode pędy bambusa.
Musisz zobaczyć, jakie długie pędy ma teraz ta roślina, którą dostałam od babci na urodziny.
Twój pęd do wiedzy jest naprawdę godny podziwu. Na pewno docenią go także wykładowcy.