Niewychowany jest imiesłowem przymiotnikowym. Zgodnie z regułą języka polskiego takie określenia zazwyczaj zapisujemy łącznie.

Poprawna pisownia

nie wychowany

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyjątkowych sytuacjach język polski pozwala na zapisywanie takich wyrażeń oddzielnie. Wówczas ma to służyć podkreśleniu zaprzeczenia i przeciwstawności. Konieczne jest uzupełnienie swojej wypowiedzi przeciwstawnym określeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten chłopiec był nie wychowany, tylko zwyczajnie chamski, dlatego opowiem o tym jego matce.
Wczoraj twój ton był nie wychowany, ale bezczelny, a ja nie pozwolę ci więcej na takie słowa.
Jego syn wydawał się wszystkim nie wychowany, lecz krnąbrny, mimo że on twierdził inaczej.


Poprawna pisownia

niewychowany

Poprawna pisownia, znaczenie: niewychowany oznacza człowieka, który ma cechy odbierane przez innych negatywnie i niezgodne z normami dobrego wychowania, obowiązującymi w danej kulturze.

Przykłady poprawnej pisowni

Tylko niewychowany młody człowiek nie chce ustąpić starszej pani miejsca w tramwaju.
Jeśli będziesz ciągle przeklinał i krzyczał, wszyscy wokół pomyślą, że jesteś niewychowany.
Karol jest niewychowany i bardzo krnąbrny, ale dostrzegam u niego duży potencjał do nauki.


Niepoprawna pisownia

niewyhowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wyhowany

Niepoprawna pisownia