Niepoprawna pisownia

Angli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Anglii

Poprawna pisownia, znaczenie: Anglia to kraina geograficzno-historyczna, która znajduje się w Wielkiej Brytanii. Jest to również kraj, który wchodzi w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Często w języku potocznym wykorzystuję się tę nazwę do określenia całej wyspy lub całego królestwa.
Słowo Anglii zapisujemy przez dwa -ii na końcu tego wyrazu. Jest to wyraz pochodzenia obcego, a według zasad ortograficznych języka polskiego, takie słowa w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej, muszą zawsze posiadać dwa -ii na końcu wyrazu. Ta zasada dotyczy określeń i nazw, które w mianowniku kończą się na -ia.

Przykłady poprawnej pisowni

Sąsiadami Anglii są Walia i Szkocja, ale ta kraina ma również dostęp do morza oraz Kanału La Manche.
Jedną z ciekawszych postaci, związanych z historią Anglii, jest król Henryk VIII z dynastii Tudorów.
W tym roku zamierzam wrócić z Anglii do Polski na jakiś czas, ale myślę, że to będzie krótki pobyt.


Niepoprawna pisownia

Anglji

Niepoprawna pisownia