Niepoprawna pisownia

klnęli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klęli

Poprawna pisownia