Poprawna pisownia

mżawka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik mżawka oznacza delikatny, spadający z nieba deszczyk – synonimami mogą być słowa kapuśniaczek oraz siąpawica. Na poprawną pisownie tego rzeczownika wskazywać może etymologia słowa (jego uwarunkowanie historyczne). Słowo to pochodzić może od słowiańskiego słowa mżeć (mżati). Forma mrzawka jest zatem niepoprawna, a poprawną pisownie powinniśmy kojarzyć z etymologią, ponieważ nie istnieje żadna inna reguła językowa, która by ją wyjaśniała.

Przykłady poprawnej pisowni

No przestań, przecież nie ma ulewy. Zwykła mżawka, weźmiemy ze sobą parasol.
Miała być taka wielka ulewa, ale na szczęście to tylko mała mżawka.
Ubierz się ciepło, zapowiadali dzisiaj mżawki.


Niepoprawna pisownia

mrzawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mszawka

Niepoprawna pisownia