Niepoprawna pisownia

kolasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kolaż

Poprawna pisownia, znaczenie: kompozycja plastyczna z różnych materiałów; mieszanina różnych elementów, stylów, gatunków; metoda tworzenia mieszanin tego typu.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas wizyty w galerii sztuki największe wrażenie zrobił na mnie przepiękny kolaż.
Kolaż to moja ulubiona technika artystyczna.


Poprawna pisownia

kolarz

Poprawna pisownia, znaczenie: mężczyzna uprawiający sport kolarski.

Przykłady poprawnej pisowni

Pierwszy kolarz niebawem przekroczy linię mety wyścigu.
Lubię jeździć na rowerze, ale kolarz ze mnie marny.