Poprawna pisownia

chapeau bas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szapoba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szapo ba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chapeaubas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

shapeau bas

Niepoprawna pisownia