Poprawna pisownia

ktokolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną prawidłową formą zapisu tego zwrotu jest forma łączna. W języku polskim istnieje reguła, która tenże zapis uzasadnia. Mówi ona, iż zrosty, czyli takie wyrażenia, które na przestrzeni lat i w trakcie ewolucji języka, utraciły swoją niezależność znaczeniową, należy zawsze pisać łącznie. Warto zapamiętać, że choć w polszczyźnie istnieje wiele wyrażeń, zawierających cząstkę – kolwiek, to one wszystkie należą właśnie do zrostów i jedyną prawidłową formą ich zapisu jest pisownia łączna.
Ktokolwiek jako część mowy to zaimek nieokreślony. Używając go, mówimy o bliżej nieznanej nam osobie, kimś dowolnym, jednym z wielu. Zamiast niego możemy użyć również innych zwrotów jak na przykład: nieważne kto, obojętnie kto, bez znaczenia kto, wszystko jedno kto.

Przykłady poprawnej pisowni

Ktokolwiek widział mojego zaginionego kota proszony jest o pilny kontakt telefoniczny.
Czy ktoś może mi pomóc? Ktokolwiek?
Stojąc w pierwszym rzędzie widział wszystko lepiej, niż ktokolwiek z nas.


Niepoprawna pisownia

kto kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kto kol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktokol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktokolwieg

Niepoprawna pisownia