Niepoprawna pisownia

dzień dzisiejszy

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: słowo dzisiaj samo w sobie precyzuje, że mówimy o dniu, w związku z czym dodanie do niego słowa dzisiejszy tworzy pleonazm (potocznie masło maślane).


Poprawna pisownia

dzisiaj

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: współcześni językoznawcy są zgodni – to wyrażenie dzisiaj jest poprawne. Konstrukcja dzień dzisiejszy nie powinna być stosowana zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jest to bowiem pleonazm, inaczej tzw. masło maślane – obie części tego sformułowania przekazują dokładnie tę samą informację. Zaleca się zatem zastąpienie go określeniami takimi jak dziś lub dzisiaj.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiaj planuję Cię odwiedzić.
To dzisiaj dowiemy się, kto został nowym przewodniczącym rady nadzorczej w naszej firmie.
Dzisiaj wreszcie otrzymamy wyniki ostatniego egzaminu w tej sesji.