Niepoprawna pisownia

bylejak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byle jak

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia byle jak używa się w pejoratywnym czyli niezbyt dobrym znaczeniu. Do byle jak można znaleźć kilka synonimów np. marnie, niestarannie, słabo, na odwal, obojętnie jak. Byle jak można czuć się i robić coś. Poprawna pisownia połączenia partykuły byle z innymi cząstkami jest zawsze rozłączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Antoś od rana czuł się nieciekawie, tak po prostu byle jak.
Nie odwalaj pracy bez dbałości o efekt końcowy. Ta robota nie polega na wykonaniu jej byle jak.
Posprzątałeś swój pokój byle jak, tak na odwal, bardzo niestarannie – powiedziała mama do Adama.