Poprawna pisownia

nieprzekazana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przekazana

Niepoprawna pisownia