Jedna jaskółka wiosny nie czyni to stare polskie przysłowie. Mówi ono o tym, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków na podstawie pojedynczych faktów ani dokonywać uogólnień na bazie tylko nielicznych informacji.

Poprawna pisownia

jedna jaskółka wiosny nie czyni

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Ostatnio zachowuje się spokojniej, ale jednak jaskółka wiosny nie czyni – chcę się przekonać, że potrafi być bardziej opanowany również na dłuższą metę.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni – to, że dziś czuję się lepiej, jeszcze nie znaczy, że angina odpuściła na dobre.
Co prawda ten miesiąc zamknęliśmy z dość wysokimi zarobkami, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni – zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma.


Niepoprawna pisownia

jedna jaskułka wiosny nie czyni

Niepoprawna pisownia