Zarówno forma „mur” (przez „u” otwarte) jak i „mór” (przez „ó” zamknięte) są w zasadzie poprawne, to jednak w 99% przypadków poprawne będzie użycie wersji „mur” (pisane przez „u” otwarte). Miej na uwadze, iż są to różne słowa, o zupełnie odmiennym znaczeniu, a więc nie można ich stosować wymiennie, a użycie zależy od kontekstu zdania. Zobacz poniższe przykłady i zapoznaj się z definicją każdego ze znaczeń.

Poprawna pisownia

mur

Poprawna pisownia, znaczenie: ogrodzenie, ściana, element budowli; coś co utrudnia porozumienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Donald Trump zapowiedział, że zbuduje mur na granicy z Meksykiem.
Musimy zburzyć ten mur między nami, inaczej się nie dogadamy.


Niepoprawna pisownia

mór

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawne określenie dżumy, zarazy lub śmierci.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiosną tego roku mór począł w przedziwny sposób okrutne spustoszenia czynić.