Niepoprawna pisownia

niesłyszę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słyszę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie słyszę informuje, że podmiot, który je wypowiedział, z jakiegoś powodu nie odebrał wrażenia dźwiękowego, np.: słów, muzyki itd.
Poprawną formą zapisu jest nie słyszę. Jest to zgodne z zasadą obowiązującą w polskiej ortografii, która mówi, że partykułę nie należy zapisywać rozłącznie zawsze wtedy, gdy występuje ona w połączeniu z czasownikami.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie słyszę, co mówisz, bo mam bardzo słaby zasięg w telefonie i coś przerywa. Oddzwonię później.
Przez to, że tak głośno się dziś zachowujecie, nie słyszę, co mówią w wiadomościach, więc przez chwilę bądźcie cicho.
Nie słyszę dzisiaj własnych myśli, tak bardzo krzyczycie. Ale już jest po dzwonku, więc wracamy do lekcji.


Niepoprawna pisownia

nie słysze

Niepoprawna pisownia