Poprawna pisownia

nieuszczelnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uszczelnienie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa uszczelnienie.