Poprawna pisownia

chłopak

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chłopak w języku polskim oznacza młodego mężczyznę. Można też tak określić dziecko płci męskiej. Chłopak jest również synonimem słów: narzeczony, życiowy partner (mój chłopak).
Wyraz chłopak to rzeczownik rodzaju męskiego, użyty w formie mianownika (kto? co?). Pisownia tego słowa jako hłopak (przez h dźwięczne) jest błędna i zawiera błąd ortograficzny. Chłopak bowiem jest wyrazem rodzimym, dlatego też na początku zawsze pisze się literę ch – bezdźwięczne. Spółgłoska h dźwięczne jest typową pisownią na początku słów dla wyrazów pochodzenia obcego.

Przykłady poprawnej pisowni

Chłopak był zmęczony i zasnął w ubraniu, w fotelu, zaraz po powrocie do domu.
Patrz, ten chłopak od pięciu godzin gra w piłkę i nie wygląda na zmęczonego!
Mój chłopak kupił mi pierścionek zaręczynowy. To dopiero niespodzianka!


Niepoprawna pisownia

hłopak

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chopak

Niepoprawna pisownia