Poprawna pisownia

półtora roku

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik ułamkowy półtora oznacza jeden i pół, w tym przypadku dotyczy wydarzeń, które miały miejsce jeden i pół roku wcześniej lub trwały przez taki okres. Sam liczebnik powstał w języku staropolskim i został zachowany do dziś. W formie męskiej i nijakiej przyjmuje inną formę, niż w żeńskiej.
Łącząc się z rzeczownikami rodzaju męskiego i nijakiego liczebnik ten przyjmuje formę półtora. W połączeniu z rzeczownikami rodzaju żeńskiego, mówimy półtorej. Z tego względu, że rok ma rodzaj męski, całe wyrażenie powinno brzmieć półtora roku.

Przykłady poprawnej pisowni

Jadwiga potrzebowała półtora roku, aby doskonale opanować nowy program graficzny w pracy.
Anka półtora roku temu zdała egzamin na prawo jazdy i od tej pory bardzo lubi podróże autem.
Półtora roku temu kupiłem sobie nowy zegarek, a teraz chciałbym zainwestować w lepszy telefon.


Niepoprawna pisownia

półtorej roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtorej roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtora roku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

półtoraroku

Niepoprawna pisownia