Poprawna pisownia

harmonogram

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo harmonogram musi być zawsze zapisywane przez h. Jest to słowo powszechnie występujące w językach obcych, które wywodzi się od greckiego określenia harmonia, opisującego pewien ład, porządek. Jako wyraz utworzony na bazie zapożyczenia musi mieć zawsze na początku h.
Harmonogram to plan działań, spis wydarzeń, które mają nastąpić. Zazwyczaj opisuje dokładnie każde zadanie, jego czas trwania oraz start, dzięki czemu można łatwo ustalić sobie na jego podstawie, co należy wykonać w danej kolejności.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten harmonogram zajęć układał chyba jakiś kretyn! Zobacz, ile mam okienek, co ja będę wtedy robił?
Jeśli masz problem z organizacją czasu pracy, powinieneś stworzyć sobie harmonogram.
Harmonogram pomoże nam w ustaleniu, co nasi pracownicy powinni wykonywać w pierwszej kolejności.


Niepoprawna pisownia

charmonogram

Niepoprawna pisownia