Niepoprawna pisownia

z kwitowało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skwitowało

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagowało słowem lub gestem, zwolniło kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

skfitowało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkwitowało

Niepoprawna pisownia