Poprawna pisownia

prośbę

Poprawna pisownia, znaczenie: etymologicznie prośba wywodzi się z języka prasłowiańskiego od słowa prositi, które oznaczało prosić, pytać. Słowo to możemy rozpatrywać w dwóch znaczeniach. Pierwsze dotyczy uprzejmego zwrócenia się do kogoś w celu uzyskania lub otrzymania czegoś. Natomiast w drugim znaczeniu prośba jest życzeniem wyrażonym na piśmie kierowanym zazwyczaj do jakiejś instytucji lub osoby urzędowej. Synonimy: błaganie, podanie, wniosek.
Prośba, jako część mowy jest rzeczownikiem niemęskoosobowym, w liczbie pojedynczej. W odpowiedzi na pytanie biernika kogo? co? powstaje forma – prośbę.
Prośbę piszemy prawidłowo przez ś oraz ę na końcu słowa. Zgodnie z zasadami ortografii rzeczowniki rodzaju żeńskiego, w liczbie pojedynczej odmieniane w bierniku, zawsze przyjmują końcówkę ę. Biorąc pod uwagę, że prośba pochodzi od słowa prosić, wskazuje to na oboczności ś i si, dlatego używamy litery ś.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasiu mam do ciebie serdeczną prośbę, czy mogłabyś mnie jutro zastąpić na zajęciach z wychowania fizycznego, które prowadzę z klasą siódmą?
Moją prośbę kieruję bezpośrednio do ciebie, pomijając drogę służbową dlatego, że mam nadzieję na szybsze rozpatrzenie sprawy.
Potraktuj proszę moją prośbę dotyczącą dodatkowego dnia urlopu bardzo poważnie, w innym przypadku będę zmuszona wziąć zwolnienie lekarskie.


Niepoprawna pisownia

prośbe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

proźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próźbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

próśbę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pruśbę

Niepoprawna pisownia