Niepoprawna pisownia

czeba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeba

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo trzeba jest jedynym poprawnym wyrazem, jakiego należy używać. Jego pisownia przez trz jest wynikiem pochodzenia tego słowa z języka prasłowiańskiego. W trakcie rozwoju jego pisownia została utrwalona.
Trzeba to synonim dla musieć, należy. Oznacza, że w danej sytuacji nie ma innego rozwiązania niż to przytoczone, jest ono koniecznością. Występuje w formie bezosobowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba będzie odnowić to mieszkanie, zanim spróbujemy znaleźć kolejnych wynajmujących.
Wiedział, że najpierw trzeba poznać teorię, a dopiero potem praktykę, więc chętnie czytał.
Trzeba będzie bliżej przyjrzeć się tej sytuacji, aby jak najszybciej wyciągnąć konsekwencje.


Niepoprawna pisownia

tszeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba

Niepoprawna pisownia