Poprawna pisownia

niekoniecznie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, który powstał z połączenia partykuły nie oraz przysłówka koniecznie. Oznacza on: nie całkiem, bez wymaganej potrzeby, ale również: opcjonalnie, być może.
Zasadniczo wyrażenie to zapisujemy razem. Uzasadnia to istniejąca w języku polskim reguła, mówiąca, że cząstkę nie z przysłówkami w stopniu równym zapisujemy łącznie. Od reguły tej występuje jednak wyjątek, który opisaliśmy poniżej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, czy pójdę na jej imprezę, niekoniecznie mam ochotę widzieć się z tymi ludźmi.
Niekoniecznie musisz oddawać mi płaszczyk jutro, mogę poczekać do przyszłego tygodnia.
Zakup tego modelu roweru to niekoniecznie dobra decyzja.


Niepoprawna pisownia

nie koniecznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: sytuacja, kiedy w jednym zdaniu zaprzeczamy pewnej konieczności, jednocześnie przeciwstawiając jej jakąś alternatywę, na przykład: Nie koniecznie, ale dobrze odebrane będzie, jeśli zabierzesz ze sobą coś do jedzenia.