Poprawna pisownia

sprzedasz mi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie sprzedasz mi ma tylko jedną prawidłową formę pisaną przez sz na końcu. Natomiast sprzedaż pisane przez ż na końcu słowa występuje w języku polskim, jako rzeczownik. Jednakże nie można go łączyć z zaimkiem osobowym mi.
Sprzedasz mi jest połączeniem czasownika z zaimkiem osobowym w skróconej formie. Sprzedasz pochodzi od słowa sprzedawać, które oznacza odstąpienie czegoś za stosowną opłatą lub podzielenie się czymś. Jest to czasownik w drugiej osobie, w liczbie pojedynczej, w czasie przyszłym, w trybie oznajmującym lub pytającym.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo podoba mi się twój stary samochód, którym już nie jeździsz, może sprzedasz mi go za rozsądną cenę?
Jutro przyjeżdżają do mnie goście ze Stanów Zjednoczonych, może sprzedasz mi trochę swoich świeżych warzyw z ogródka, żebym mogła zrobić tradycyjną polską sałatkę?
Gdy ładnie cię poproszę to na pewno sprzedasz mi nie tylko najładniejsze owoce, ale jeszcze dostarczysz mi je bezpośrednio do domu.


Niepoprawna pisownia

sprzedaż mi

Niepoprawna pisownia