Poprawna pisownia

leasing

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz leasing został zapożyczony z języka angielskiego. Nazywamy tak jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych – odpłatne użytkowanie czegoś przez określony czas, na podstawie umowy zawartej z właścicielem tego obiektu.
Współcześnie znacznie częściej stosowana jest forma leasing. Wersja lizing nie występuje w żadnym z popularniejszych słowników języka polskiego, a zatem należy założyć, że (przynajmniej na razie) nie powinno się jej używać.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłeś samochód czy zdecydowałeś się na jego leasing?
Bank zaoferował mi leasing auta na bardzo korzystnych warunkach.
Myślę, że dobrą opcją dla Ciebie będzie leasing konsumencki – powinieneś go rozważyć.


Niepoprawna pisownia

lizing

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: mimo, że miały miejsce próby utrwalenia zapisu fonetycznego jako standardowej formy zapisu tego słowa, nie przyjęło się ono powszechnie i obecnie jest odnotowane jedynie przez część słowników, a na co dzień jest to forma w zasadzie niespotykana.

Niepoprawna pisownia

lising

Niepoprawna pisownia