Niepoprawna pisownia

quazi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

quasi

Poprawna pisownia, znaczenie: quasi– to cząstka, pojawiająca się w niektórych wyrazach, która musi być zapisana z użyciem łącznika. Wskazuje, że dany przedmiot nie jest dokładnie tym, co sugerowałaby jego nazwa, a tylko to przypomina.
Quasi to łaciński przedrostek, który został zapożyczony do języka polskiego w swojej niezmienionej formie. Oznaczał tam niby, jakby i takie samo znaczenie zachował do dziś. Ze względu na zapożyczenie musi być zapisywany wyłącznie w swojej oryginalnej formie, przez s.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś tylko quasi-naukowcem, skoro nie potrafisz dobrze wykonać żadnego doświadczenia.
Quasi-cząstki to w fizyce uproszczone modele, które przybliżają skomplikowane zależności.
To nie są teorie naukowe, a jedynie quasi-naukowe, skoro nie potrafisz poprzeć ich żadnym dowodem.


Niepoprawna pisownia

kłasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłazi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

qóasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuasi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuazi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

quassi

Niepoprawna pisownia