Żyć pełną piersią oznacza korzystać ze wszystkich dobrodziejstw życia, nie ograniczać się w niczym, w pełni się realizować. Inaczej: oddychać pełną piersią.

Poprawna pisownia

żyć pełną piersią

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Dopiero kiedy wyprowadziłam się do swojego mieszkania zrozumiałam, co to znaczy żyć pełną piersią.
Po rozstaniu z nim dopiero poczułam, że mogę żyć pełną piersią.
Lata przeżyte w strachu i zaszczuciu sprawiły, że nie wiedziała, jak żyć pełną piersią.


Niepoprawna pisownia

rzyć pełną piersią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żyć pełnom piersią

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żyć pełną piersiom

Niepoprawna pisownia