Poprawna pisownia

ósmy grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o ósmym dniu grudnia, nie zaś o ósmym grudniu.


Niepoprawna pisownia

ósmy grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy grudnia

Niepoprawna pisownia