Poprawna pisownia

Hiob

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Hjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Chjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hiop

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Chiob

Niepoprawna pisownia