Przymiotnik niezgodna zapisujemy zawsze łącznie – zapis rozdzielny to błąd ortograficzny! Wynika to z zasady ortograficznej, która mówi, że „nie” z przymiotnikami zawsze zapisujemy łącznie (jako jedno słowo).

Poprawna pisownia

niezgodna

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodna to inaczej taka, którą cechuje skłonność do wszczynania kłótni lub czegoś, będącego wynikiem braku zgody, jak i nieustępliwość. Niezgodna to także stojąca w sprzeczności z czymś, niepasująca do czegoś, a także źle dobrana. Synonimami słowa niezgodna są między innymi słowa: naganna, rozbieżna, niekompatybilna, nieodpowiednia, sprzeczna, kłótliwa, konfliktowa, niestosowna, nie na miejscu, nieustępliwa, skłócona, niekonsekwentna, nieharmonijna, nieprzystająca, niespójna, przeciwstawna.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoja wersja wydarzeń jest niezgodna z moją, musimy uzgodnić szczegóły, przez które różnią się one od siebie.
Moim zdaniem ta ocena jest niezgodna z moją wiedzą, a więc i niesprawiedliwa. Proszę o możliwość powtórnej odpowiedzi przy tablicy.
Zawartość przesyłki była niezgodna z zamówieniem, dlatego kazałem ją zwrócić do nadawcy.


Niepoprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesgodna

Niepoprawna pisownia