Poprawna pisownia

chcesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hcesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chcerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chceż

Niepoprawna pisownia