Niepoprawna pisownia

nie przychylne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieprzychylne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzyhylne

Niepoprawna pisownia