Poprawna pisownia

idei

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo idei należy zapisywać przez jedno -i na końcu. Wyjaśnia to reguła ortograficzna języka polskiego, która mówi, że wszystkie wyrazy, które kończą się na -ea, w dopełniaczu, celowniku oraz miejscowniku liczby pojedynczej muszą być zapisywane przez pojedyncze -i.
Wyraz idei jest odmienioną formą rzeczownika idea. Oznacza myśl przewodnią, która wyznacza cel oraz kierunek; może dotyczyć nauki lub sztuki. Jest to także pogląd, wzór czy postawa, która charakterystyczna jest dla danej epoki. W filozofii Platona jest to byt samoistny i idealny. Może to być również wrażenie lub impresja umysłu ludzkiego, które stanowią przedmiot poznania.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie podzielam twoich idei, dlatego nie będę brał udziału w tym spotkaniu i musisz tym razem zorganizować je z kimś innym.
W myśl tej idei był nawet gotów zginąć i nikt nie był w stanie przekonać go do zmiany zdania.
Dla tej idei umierało mnóstwo osób, dlatego nie powinno się jej nigdzie propagować. Przyniosła więcej szkód niż pożytku.


Niepoprawna pisownia

ideii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ideji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

idejii

Niepoprawna pisownia