Niepoprawna pisownia

odbież

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odbierz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odbiesz

Niepoprawna pisownia