Poprawna pisownia

doktor

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo doktor pochodzi z języka łacińskiego od doctor, co oznacza nauczyciel, mistrz. Doktor jest stopniem naukowym, używanym najczęściej jako skrót dr, nadawanym przez jednostki naukowe (uniwersytety, instytuty). Warunkiem uzyskania tego tytułu jest obrona rozprawy doktorskiej przez osobę, która ma tytuł magistra lub inny równorzędny. Obrona dysertacji doktorskiej jest publiczna, a formalne nadanie stopnia zakończone jest przysięgą.
W języku potocznym mianem doktora określa się również lekarza. Natomiast słowo doktór można spotkać w gwarze językowej, jednak nie jest to poprawne określenie. Doktor jest rzeczownikiem rodzaju męskoosobowego. Wyrazy pokrewne: doktorantka, doktorski.

Przykłady poprawnej pisowni

Panie doktorze boli mnie siedem części ciała, to dobrze bo jestem lekarzem od siedmiu boleści.
Tytuł doktora można uzyskać w drodze przewodu doktorskiego, pozytywnie zdanego egzaminu i złożeniu przysięgi.
W krajach anglosaskich równorzędnym stopniem do polskiego doktora jest doctor of philosophy, w skrócie PhD.


Niepoprawna pisownia

doktór

Niepoprawna pisownia, przestarzała forma słowa doktor.

Niepoprawna pisownia

doktur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dohtur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dohtór

Niepoprawna pisownia