Niepoprawna pisownia

status kwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

status quo

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie status quo odnosi się do obecnego stanu rzeczy. Jest to wyraz zaczerpnięty z łaciny, który często pojawia się w takich dziedzinach jak gospodarka, polityka czy nawet psychologia. Zachowywanie go jest według psychologów naturalnym dążeniem człowieka.
Status quo należy zapisywać w oryginalnej, łacińskiej wersji. Jest to zapożyczenie z tego języka, które nie uległo asymilacji z polszczyzną. Wymawiamy je z kolei jako kwo, co także jest zgodne z oryginalną, łacińską fonetyką.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakie jest wasze polityczne status quo? Chciałbym wiedzieć jak najwięcej, zanim do was dołączę.
Zachowanie małżeńskiego status quo często oznacza, że jedna ze stron nie chce zmian na lepsze.
Ludzie nie lubią zmian, choć czasem zachowanie status quo nie przynosi żadnych owoców.


Niepoprawna pisownia

statuskwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

statusquo

Niepoprawna pisownia