Niepoprawna pisownia

miała by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

miałaby

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie miałaby odnosi się do przedmiotów, roślin i zwierząt, a także ludzi. Dotyczy osób płci żeńskiej. Mówi o tym, że wskazana kobieta nabrałaby pewnych cech osobowości, zdobyłaby coś w posiadanie albo znalazłaby się w konkretnej sytuacji po spełnieniu określonych warunków.
Miałaby należy zapisywać razem. W wyrażeniu tym pojawia się końcówka -by, wprowadzająca tryb przypuszczający. Zgodnie z zasadami pisowni, końcówka ta zawsze występuje łącznie z czasownikami.

Przykłady poprawnej pisowni

Weronika miałaby znacznie lepsze oceny z matematyki, gdybyś zechciał jej wytłumaczyć te zadania.
Ciocia Agnieszka miałaby pewnie gorszą pracę, gdyby nie udało się jej poznać Witka.
Gdyby tata decydował o waszych imionach, twoja siostra miałaby na imię Joanna, a ty Zofia.