Obie poniższe formy mogą być poprawne, jednak aby wybrać adekwatną do kontekstu zdania konieczne jest poznanie ich znaczeń i różnic pomiędzy nimi. Nieocenione w tym będzie przygotowane poniżej opracowanie, przypominamy także o możliwości zadawania pytań językowych skierowanych do naszej redakcji poprzez wykorzystanie sekcję komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

gramy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz gramy w języku polskim może spełniać funkcję dwóch różnych części mowy. Może być rzeczownikiem i wówczas oznaczać jednostkę miary, równoważną jednej tysięcznej kilograma, może również pełnić funkcję czasownika – w tym przypadku jest to bezokolicznik grać odmieniony w pierwszej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Grać to inaczej: brać udział w grze, wydawać dźwięki, być włączonym, być aktorem, odgrywającym jakąś postać w filmie bądź przedstawieniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Właśnie gramy z chłopakami w piłkę – dołączysz do nas?
W każdy wtorek o dziewiętnastej gramy z Karolem w szachy.
Przepraszam! Zważyła mi pani o trzy gramy za mało!
Już dwa gramy tej substancji mogą zabić człowieka.


Poprawna pisownia

gramów

Poprawna pisownia, znaczenie: gramów to z kolei rzeczownik gram odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Należy zwrócić uwagę, iż jest to jedyna zalecana przez językoznawców postać deklinacyjna (nie należy zamiast gramów używać określenia gram).

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę iść do sklepu – zabrakło mi dwustu gramów mąki.
Jeśli do pięciuset gramów mąki dodasz pół szklanki mleka, to konsystencja w dalszym ciągu będzie dużo za gęsta.
Próbuję schudnąć już od kilku tygodni, a ciągle nie udało mi się zrzucić nawet kilku gramów.